Kamal nath

Madhya Pradesh chief minister Kamal Nath. (HT)